Last ned PDF-fil av katalogen her

X

Hva er smartscan
Interiør
Hvordan spares energi
Sensor informasjon
Interaktive tegninger
Nød og ledelys
Eksteriør
Human centric lighting
Standard og normer

SmartScan IOT lysstyringSmartScan er utviklet for å gi deg markedets mest energieffektive og brukervennlige trådløse lysstyringssystem som er enkelt å installere og enkelt å drifte.

Siden lanseringen i 2016 er det innstallert 100 000'vis av armaturer med innebygget SmartScan over hele verden.

Systemet er trygt, sikkert og stabilt, og det er vedlig enkelt. SmartScan innebærer full kontroll og maksimale besparelser på innendørsbelysningen, nød og ledelyset og utendørsbelysningen.

Last ned Smartscan katalog

Hva er SmartScan?
og hvorfor du skal velge det

SmartScan er et komplett trådløst lysstyringssystem for profesjonelle brukere som har vært på markedet siden 2016 og er velprøvd med stor suksess. Det skal kun tilkobles spenning og har ingen eksterne komponenter eller løse deler. Alt er integrert i lysarmaturene med unntak av noen enheter som lar deg kommunisere med brann- og innbruddsalarmer eller ventilasjonsanlegg. SmartScan er enkelt å installere, enkelt å drifte  og er det mest effektive systemet på markedet slik at du kan maksimere dine besparelser og redusere dine driftskostnader.

SmartScan WEB

SmartScan har sin egen webside hvor du kan lese av og hente ut all relevant informasjon om ditt lysanleggs driftsdata, har du flere bygninger å følge med på vil dine anlegg samles slik at du raskt får over oversikt over dagens status.

Brukergrensesnittet er enkelt å tolke og grafisk fremstilt. Websiden er tilgjengelig fra PC, nettbrett eller telefon og krever ingen programvare installert. Du vil få tildelt et brukernavn og passord og kan logge på fra hvilken som helst enhet.

Systemkommunikasjon
og MESH

SmartScan benytter en 868mHz MESH nettverkstopologi som gir stabil og sikker trådløs kommunikasjon hvor hver armatur agerer som en mottaker og repeater. Mesh nettverket sørger for at du alltid har en kommunikasjons bane. 

868Mhz er en ideell frekvens å benytte som har vist seg å være stabil igjennom mange års testing i industriell sektor.  868Mhz har vesentlig bedre evne til å sende datasignaler langt og har en ypperlig evne til å penetrere betongvegger og etasjeskillere i bygg enn hva 2,4Ghz kan gjøre.

Energiovervåkning

Med SmartScan får du en komplett oversikt over ditt forbruk via SmartScan websiden. Du får grafisk fremstilt forbruk av strøm i kWh, CO2 utslipp og kostnader forbundet med bruk av belysning.

Du kan monitorere en komplett byggning, en gruppe eller en individuell armatur, og velger enkelt hva du vil se. Du vil få månedlige samle-rapporter tilsendt via e-post eller kan se når det måtte passe deg.

Brukergrense-snittet er enkelt og passer alle. 

Statusrapportering

Alle SmartScan armaturer (innendørs, utendørs og nødlys) vil rapportere status daglig.

Status rapporteringen er detaljrik og gir viktig informasjon om lysanlegget. Hver eneste dag vil armaturene rapportere driftstatus og fortelle deg i detalj om hoved armaturenes tilstand. Dette inkluderer driver funksjonalitet, lyskilde funksjonalitet  og drifts-
temperatur. 

Nødledelys i taket

Nødlys testing og statusrapportering

Statusrapportering av nødlys er vesentlig mer dypgående og vil rapportere driftsstatus daglig, lyskildestatus i nød modus, antall timer armatur har vært driftet av batteri, at batteri er tilkoblet og lader, resultat av siste måneds funksjonstest og dato for neste test, resultat av siste årlige fullskala test og dato for neste fullskala test.

EN 50172

EN 50172 tilser at alle desentraliserte nødlysanlegg skal ha funksjonstest en gang pr måned og ha en årlig fullskala test.

SmartScan tar hånd om all testing og rapportering automatisk. Rapportene vil finnes tilgjengelig på websiden. Test-tider settes opp på websiden slik at du kan velge tider som ikke er til hinder for daglig drift.

FDV dokumentasjon

På SmartScan websiden har du komplett tilgang til alle lysanleggets detaljer. I dokumentmappen ligger PDF belysningsplaner over hele anlegget hvor alle armaturer er inntegnet og navngitt, soner og grupper er definert opp imot rapportering og gir deg en komplett oversikt. Datablader, installasjonsveiledninger, lysberegninger og all relevant informasjon vil finnes her. Ved utbedringer av potensielle feil vil statusrapportering og FDV gi muligheten til at reserve deler kan bestilles uten befaring, og elektriker vil vite hva han skal utbedre på forhånd. 

SMARTSCAN GATEWAY

SmartScan Gateway er en kompleks styringsenhet som kan styre opptil 500 smart- og nødbelysningsarmaturer. Er det behov for flere armaturer enn dette i ditt system kan man bygge på med flere gateways etter behov.

Kommunikasjonen går via GSM nettverket til SmartScan nettverket. Enheten er ideel for å kontrollere flere grupper, testtider- eller datoer og tillater brukeren å starte nød-belysningstester manuelt. SmartScan Gateway kommer med et hvitt polykarbonatdeksel i fargen RAL9016 ,med et behagelig silikontastatur.  Bruk av SmartScan Gateway kan beskyttes med passord.

Med Motionline

Med Motionline kan en gruppe armaturer skrus på når en sensor registrerer bevegelse.

En Motionline gruppe kan være fra to armaturer og oppover til et rom, en etasje eller en bygning. Motionline sikrer at du alltid har lys når du har behov for det. Grupper kan også linkes til andre grupper. Eksempelvis kan korridorer være linket til kontorer slik at om det er bevegelse i et kontor vil lyset i korridoren forbli på. Et annet eksempel kan være at sonen utendørs ved inngangsdøren kan aktivere lysene på innsiden av døren slik at lyset er tent i forkant av ditt bevegelsesmønster. Motionline prinsippene er de samme for innendørs og utendørs armaturer

Uten Motionline

Uten Motionline vil hvert enkelt armatur bare slås på dersom en person er i umiddelbar nærhet.

Tilkobling til brannalarm


Mange bygg har behov for en utvidet funksjonalitet ved brann. Med SmartScan Interface koblet til en volt fri utgang på brannalarmen vil Interface sende ut et trådløst signal til hele bygget om at anlegget skal tennes å gå til ECO modus.


Service og installasjon

SmartScan armaturer skal kun tilkobles fast spenning og benytter ingen signalførende kabler. Alle komponenter med unntak av sensoren i en SmartScan armatur er utskiftbare uten at det kreves re-reprogrammering. Dette bidrar til enkel installasjon, drift og vedlikehold som kan utføres av alle godkjente elektrikere og det kreves ingen spesialkompetanse.

INTERIØR

Hver og en armatur i SmartScan Interiør armaturer har innebygget en sensor med MESH transceiver som kommuniserer med andre armaturer. Sensoren innehar dagslysmåler som måler lysnivået for sin sone og justerer armaturens lysutbytte automatisk og tilstede-værelses detektor som registrer om sonen er befolket slik at armaturen kun er i bruk ved reelt behov. Systemet byr på en rekke fordeler og muligheter

HVORDAN SPARES ENERGI?

Direkte energibesparelser med SmartScan er en 3-stegs prosess som samlet gir vesentlige reduksjoner i energiforbruket

VEDLIKEHOLDS-FAKTOR
JUSTERT BELYSNING

Ved prosjektering av lysanlegg benyttes en vedlikeholdsfaktor, denne faktoren benyttes med formålet å sikre at brukeren har nok lys over livsløpet av armaturene.

I praksis betyr dette at man overbelyser anlegg med 20-40% fra starten av. Med SmartScan programmeres korrekt lysnivå inn ved oppstart, og med tid og tilsmussing vil armaturene øke sitt lysutbytte etter behov, og ikke omvendt. Dette fører til en direkte oppstartsbesparelse på minimum 20% og inntil 40%.

DAGSLYS-DIMMING

Ved prosjektering av lysanlegg benyttes dagslys som en vesentlig faktor i de fleste nybygg. Dagslyset bidrar med naturlig og kostnadsfritt lys. Hver Smartscan sensor innehar en dagslyssensor som måler lysnivået under seg.

Om armaturen er programmert til å gi 500 lux på flaten og det allerede er 300 lux naturlig lys der vil den kompensere med de siste 200 lux for å opprettholde nivået til enhver tid. Ettersom dagslyset endrer seg vil armaturene sømløst følge etter slik at du til enhver tid opprettholder lys-nivået med minimalt strømforbruk.

Ved hjelp av dagslyssensor i alle armaturer opprettholdes også jevnheten i lyset på en særdeles god måte da hver armatur har sitt eget individuelle felt å ta hånd om.

Tilstedeværelses deteksjon

De fleste bygg har soner og rom hvor lyset står på ved full styrke uten at det er aktivitet der.

I SmartScan sensoren er det innbygget tilstedeværelses deteksjon som sørger for at folketomme areal er avslått, er neddimmet til et minimum eller avslått når arealet er tomt. Så fort noen kommer inn i sonen vil alle armaturene som er tilknyttet sonen begynne å lyse synkront ved hjelp av Motionline funksjonen.

Kombinasjonen av disse energi-besparelsene

Kombinasjonen av disse tre faktorene gir besparelser som ofte overstiger 70% av forbruket ved et konvensjonelt LED lysanlegg.

SENSOR INFORMASJON

De integrerte sensorene i SmartScan reagerer på bevegelig varme og krever en temperaturforskjell på et bevegelig objekt på 4 ºC kontra bakgrunnen for å kunne reagere. Standard sensor har montasje høyde på 8m som øverste grense.

I systemer der montasjehøyden er større tilbyr vi en HL sensor som er egnet for montasje i opptil 18m med justerbar fokus. Ved bruk av SmartScan i kaldt lager/fryselager eller varme-områder over 30 plussgrader –  ta kontakt med oss.

High Level sensor

High Level Smart sensor er optimalisert for montering for høyder opp til 18m. Et justerbart objektiv gjør at deteksjonsområdet kan justeres til ønskelig felt på bakken. Alle smart-innstillinger kan konfigureres fra bakkenivå med Smart Programmer.

For best nærværsdeteksjon anbefales det at armaturene er gruppert med Motionline.

Justerbar rekkevidde

Et justerbart objektiv gjør at deteksjonsområdet kan justeres fra 0 - 12 meter eller mellom 12 og 18 meters høyde fra armaturen og ned til bakken. Alle smarte innstillinger kan konfigureres fra bakkenivå med Smart Programmer enheten.

Smartscan Plug & Play hurtigkabling

Alle innfelte SmartScan armaturer leveres klargjorte for hurtigkobling med et T-stykke i bakkant av armaturen. Fleksible kabler som er enkle å jobbe med, og kraftig plugg- system med dobbelsikring som sørger en sikker installasjon. Hurtigkabling bidrar til å skape en effektiv installasjon og reduserer faren for potensielle feilkoblinger. Hurtigkabling bidrar også til enklere service eller fremtidige endringer i installasjonen. Utvalgte nødlys som Firefly leveres også klargjort for tilkobling.

Manuell kontroll

Med SmartScan har du alle muligheter til å manuelt overstyre lyset. Du kan styre grupper, individuelle armaturer, eller sette scenarioer. Alt hva du måtte trenge. Manuell overstyring er viktig i mange installasjoner, og spesielt viktig i møterom og læringsmiljøer, men kan også være ønsket på det individuelle nivå i et kontorlandskap.  Håndholdt fjernkontroll standard  lar deg styre grupper eller individuelle armaturer innad i grupper. Du kan dimme, øke eller slå av og på som det måtte passe, og du kan fritt enkelt lage ditt eget lys-scenario for dagen. Pek på armaturen og styr lyset som du ønsker. Passer godt til individuelle kontorer og landskap.

Slavearmaturer

I mange installasjoner er det ønskelig å benytte effektbelysning av varierende karakter. Det kan være seg spotlights, skiltlys eller LED strips som skal ti l for å skape dynamikk eller effekt. Andre ganger kan det være ønskelig å benytt e en spesiell designarmatur i deler av prosjektet for å skape et unikt utt rykk.

Stand alone sensor

En SmartScan Stand Alone sensor er kapabel til å styre inntil 10 stk Dali armaturer på samme prinsipp som en vanlig SmartScan armatur. At armaturene som benyttes har en Dali dimbar driver er eneste kriteriet. Med SmartScan Stand Alone sensorene skaper du en SmartScan armatur av hvilken som helst Dali armatur. Sensorene kan også benyttes som en booster for å øke rekkevidde i installasjoner, eller som en Slave PIR om behovet skulle melde seg. SmartScan Stand Alone sensor er kompatibel med energiovervåkning og vil rapportere forbruk på hele kretsen.

SMARTSCAN HUB

SmartScan HUB er en enhet som sørger for at ikke dimbare armaturer kan kobles som slaver av SmartScan anlegget og styres med AV/PÅ signaler. SmartScan Hub har en egen innebygget SmartScan sensor for mottak av trådløse signaler som sørger for at effektarmaturer går av/på ved registrert bevegelse. Kan med hell benyttes til motsatt oppsett, hvor effekt armaturer forblir/slår seg på etter endt bevegelse. Leveres klar for hurtigkabling med T-stykke eller for dirkete tilkobling. Det er 6 utganger til effekt armaturer og det kan
tilkobles totalt 5A last.

Luftkvalitetsmåling

Luftkvaliteten i et bygg er utrolig viktig for konsentrasjon og velvære. Med Smartscan AQS måleren som kun tilkobles spenning 230V får du enkelt kontrollert at nivåene er innenfor rammene.

INTERAKTIVE TEGNINGER

SmartScan tilbyr interaktive tegninger som gir en enkel og effektiv metode for visning av systeminformasjon.

Navigering

Hvert datasett er vist som et lag, og brukeren kan zoome inn eller ut etter behov. Brukeren kan også se på data for hele bygget, på et enkeltrom eller individuell armatur.

Bruksprofil

Bevegelsesprofilen viser de ulike sensorene i en rekke farger fra grå som betyr ingen bruk, til rødt som viser status for at enheten er okkupert kontinuerlig hele den valgte timen.

Informasjons-oversikt

Hvis en enkelt armatur er valgt, vil en fane med info om den aktuelle armaturen vises. Brukeren kan velge en dato, og tidsregulatoren gjør det mulig for brukeren å se hvordan bruksmønsteret eller ytelsesendringene har vært
gjennom dagen.

Status

Hvis en armatur krever oppmerksomhet, vil eksakt posisjon bli uthevet på den interaktive tegningen. Informasjons-tabellen viser status for elektronisk komponenter i armaturet.

Energibesparelse

Daglige energibesparelser er vist av en indikator - jo mørkere grønn, jo større energibesparelse den dagen. Hvis en enkelt
armatur er valgt, ser man i informasjonstabellen hvordan energiytelsen er for den valgte armaturen.

Luftkvalitet

Temperatur, fuktighet og CO2-nivå vises med fargekodet skyggelegging. Informasjonstabellen viser de eksakte verdiene for hver sensor innen gitt tid.

Heatmapping

Bygninger er en kostbar ressurs, både å konstruere og vedlikeholde. Det er viktig å utnytte potensialet i et bygg maksimalt og informasjon om bruks-mønster kan være et viktig ledd i effektiv benyttelse, enten det er i et lager hvor man ønsker å vite hyppigheten i reolbruk eller det er i en skole hvor man har behov for å analysere klasseroms bruken for å utnytte fasilitene maksimalt. SmartScan gir deg denne informasjonen grafisk fremstilt i websiden og du kan se siste dags, ukes, månedlige eller årlige rapport.

Nød/ledelys

Nødlys er en obligatorisk del av at belysningsanlegg som kan kreve mye. Det er krav om månedlig funksjonstesting og årlig fullskala testing. Testprosedyrer og gjennomføring skal dokumenteres og er en forutsetning for å beholde et godkjent anlegg. Manuell testing og overvåkning kan være særdeles tidkrevende og kostbart.

SmartScan tilbyr deg automatisk testing månedlig og fullskalatest årlig med full dokumentasjonsrapport automatisk inn på SmartScan websiden og direkte inn på e-post. Historiske tester lagres og du vil alltid ha full oversikt og kan enkelt hente ut dokumentasjonen.  Alle nødlys armaturer i SmartScan leveres med 3-timers innebygget batteri back-up, og kommuniser trådløst over MESH nettverket. Via websiden kan du sette forhåndsdefinerte test tider til tidspunkt som ikke er i konflikt med driften. Websiden gir deg detaljert informasjon om status på armaturene og vil alltid  sørge for at du har muligheten til å utbedre eventuelle feil raskt og innen rimelig tid.

SmartScan nødlys leveres både som dedikerte nødlys produkter og med innebygget ledlys funksjonalitet i hoved armaturer innendørs, samt dedikerte produkter for utendørs bruk.

Via websiden kan du få informasjon om:

•   Lyskildestatus i nødmodus
•   Antall timer lyskilden har vært driftet av batteri
•   At det integrerte batteriet er tilkoblet og lader
•   Resultatet av forrige måneds test
•   Tidspunkt for neste test
•   Resultat av siste årlige fullfunksjonstest
•   Tidspunkt for neste årlige fullfunksjonstest

Eksteriør

Lysstyring hører ikke hjemme bare innendørs i bygg, men er en likeså viktig faktor i utendørs områder, enten det være seg en bygnings fasade, en parkeringsplass eller en park. SmartScan gir deg full fleksibilitet i belysningen og gir deg et levende lysanlegg som sørger for at du har riktig lys der du trenger det, når du trenger det. Med valgfrie dimmeintervaller, justerbare lysnivåer, tilstedeværelses- deteksjon, fotocelle og tidsstyring sørger SmartScan for det meste effektive og brukervennlige lysanlegget på markedet.

En diskré integrert sensor måler lysnivåer og vil sørge for at armaturene går til ECO modus ved skumring. Du kan selv velge om armaturene skal tenne seg og hvilket nivå de skal gå til. Når armaturene registrer tilstedeværelse kan de øke sitt lysutbytte til et høyere nivå over en periode før de returnerer til ECO modus og angitt lysnivå. Armaturgrupper defineres i soner og agerer synkront. Rekkevidden i kommunikasjonen er stor og avstander mellom armaturer kan være helt opp til 80 m.

Sensorer Eksteriør

SmartScan Eksteriør armaturer leveres med to typer sensorer hvorav den ene er egnet for montasje i inntil 6m høyde på mindre typer armaturer og inntil 12m høyde for de kraftigere alternativene.

Justerbar rekkevidde

Et justerbart objektiv gjør at deteksjons- området kan justeres mellom 6 og 12 meters høyde fra armaturen og ned til bakken. Alle smarte innstillinger kan konfigureres fra bakkenivå med Smart programmer enheten. Se mer info på side 20.

Tidsstyring

Tidsstyring er en ideell måte å enkelt kunne
definere brukstider på, via SmartScan websiden har du alle muligheter til å sørge for at utendørs belysningen er inaktiv i gitte perioder på døgnet og aktive når det er behov. Dette kan bidra til redusert bruk av arealer man ikke ønsker at skal benyttes på natten, eksempelvis skolegårder eller ballbinger i tettbebygde strøk.

Human Centric Lighting – ColourActive

HELT NATURLIG LYS

Dagslys gir et fullt og variert spekter av farget lys dagen gjennom. Den moderne livsstil fører til at folk ofte bruker mye tid innendørs, under et fast spekter av kunstig lys, som igjen vil forstyrre deres naturlige døgnrytme.

HCL Colouractive etterligner alle fargetoner i det naturlige dagslyset og kan bidra til bedre søvn, produktivitet og en bedre helse.

Utfordringen

Lys gjør mye mer enn å bare hjelpe oss mennesker til å kunne se. Dagslyset er vår “pacemaker” som setter rytmen i kroppsklokken vår. Vi kjenner den best som døgnrytme. I tusenvis av år har mennesker utviklet seg rundt en naturlige dag/nattesyklus. Dagslys regulerer ulike hormonnivåer i kroppen, som påvirker mennesker fysisk, mentalt og atferdsmessig.

I dagens moderne samfunn har mange mennesker redusert eksponering for dagslys som et resultat av å bruke en større andel av dagen innendørs.

Mangel på eksponering for dagslys kan ha en negativ effekt, noe som kan føre til tretthet, humørsvingninger og kan til og med svekke en persons immunsystem.

Løsningen

Thorlux ColourActive armaturer produserer spesialtilpasset kunstlys som etterligner dagslysets naturlige syklus og er ment for å fremme en persons velvære, humør og helse. Variasjon av fargetemperatur og kunstig belysningsetterligning av dagslys kan bidra til å opprettholde en persons døgnrytme.Ved hjelp av moderne LED-lyskilder, armaturer og kontroller, kan naturlig dagslys-syklus etterlignes, og vil forbedre lysforholdene med positive fordeler.

Informasjons-oversikt

Det kan være en rekke fordeler for helse og velvære ved å bruke ColorActive belysning:

• Forbedret trivsel
• Forbedret produktivitet
• Forbedret søvnmønster
• Reduserte sykdomsdager
• Økt sikkerhet

Ytterligere fordeler kan realiseres i helsesektoren der ColorActive belysning antas å redusere de totale medisinske kostnadene og øke pasientenes bedring. Agitasjon hos demenspatienter kan også reduseres.

Døgnrytmer er fysiske, mentale og atferdsmessige endringer som følger en 24-timers syklus, og som primært
reagerer på lys og mørke i en persons omgivelser.

Fargetemperaturer er satt til hver time på nettstedet, der de behandles og overføres til bygningens ColourActive Gateway. Endringer i farge er justeres gradvis mellom innstillingene.

Colour Active touch panel

Med colour active (HCL) touch panelet kan du ved et enkelt trykk endre lysfargen i rommet til fire forhåndsdefinerte lysfarger. Robust og vandalsikkert touch panel i 5mm polykarbonat.

SS1857 ColourActive Touch Panel

ColourActive App

Ved hjelp av en tilkoblet USB-stikk skapes en bluetooth-sone som automatisk kobler seg til smarttelefonen din. Via SmartScan Coluractive applikasjonen kan du sette scenarioer og endre lysfarger med 100 Kelvin’s for tilhørende gruppe. Ideel for bruk i møterom, allrom og klasserom. App er tilgjengelig både for iOS og Android.

SS18549 ColourActive USB

ColourActive gateway

ColorActive Gateway gir kun muligheter for å styre fargetemperaturer. Hvis energiovervåking og statusinformasjon ønskes kreves en ekstra SmartScan Gateway.

Spesifikasjon:
• Polykarbonatdeksel i hvit (RAL9016)
• Silikon tastatur
• Kontrollenhet for alle ColourActive armaturer
• Kommuniserer med SmartScan-nettstedet ved hjelp av GSM mobil telekommunikasjon
• Trådløs kontroll av skift i fargetemperatur styrt fra SmartScan-nettstedet. Tilkobling via hurtigkabling eller direkte
IP65
Vekt 1.0 Kg

Part no:
SS18548 Colouractive Gateway

UTVIKLING OG DESIGN

Thorlux lanserer jevnlig nye konsepter og design av
både systemer og armaturer for å bidra til en funksjonell
og effektiv hverdag for både firmaer og privatpersoner.

Produkttesting

Thorlux har gjort en betydelig investering i nytt
testutstyr for å sikre at alle armaturene testes til
de nyeste industristandarder.

ISO SERTIFISERINGER

ISO 14001:2015 setter kriteriene for et effektivt miljøstyringssystem viser at Thorlux tar sitt ansvar for miljøvennlig produksjon.

ISO 9001:2015 setter kriteriene for kvalitetsstyring i produksjonen og sikrer at kunder med trygghet vet at de får levert produkter som er testet og sikre.

EN STANDARDER

EN 55015: 2013 +A1:2015
Limits & methods of measurement of radio disturbances
characteristics of electrical lighting & similar equipment

EN 61547:2009
Immunity

EN61000-4-3: 2006+A1+A2
Electromagnetic Compatibility (EMC) part 4-3. Testing and
measurement techniques – Radiated, radio frequency,
electromagnetic field immunity test

EN 300 220-2 v3.1.1
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range
25 MHz to 1000 MHz; Part 2:
Harmonised Standard covering
the essential requirements of article 3.2 of Directive
2014/53/EU for non specific radio equipment

EN 301 489-1 v1.9.2
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio
equipment and services; Part 1: Common technical requirements.

EN 301 489-3 v1.6.1
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum
Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard
for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions
for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies
between 9 kHz and 40 GHz 

BS EN 62311: 2008
Assessment of electronic and electrical equipment related
to human exposure restrictions for electromagnetic fields
(0 Hz - 300 GHz)

EN 60950-1: 2006 2nd Edition
Information technology equipment.
+ A11: 2009 + A1:2010 +

A12:2011 + A2:2013

EN 55015
Limits and measurement of radio disturbance

EN 61547
Electromagnetic compatibility immunity requirements

EN 61000-3-2
Limits for harmonic current emissions

EN 60598-1
Luminaires: general requirements and tests

EN 60598-2-1
Fixed general purpose luminaires

EN 60598-2-22
Luminaires for emergency lighting

Vi er stolte av å kunne si at våre IOT produkter har et eget Co2 fangstprogram i form av treplanting og siden 2009 har det blitt plantet over 150 000 trær i vårt program som tilsvarer over 32 000 tonn Co2 absorbsjon.